Tämä hetki

 • Tämä hetki

  Välimaastossa

  Me olemme käytännössä koko ajan jollakin tietoisuudemme osalla välimaastossa, eri asioiden välillä ja päätöksissämme epävarma jossain suhteessa. Välimaastossa olemisessa on hyvä puolensa että se antaa aikaa harkinnalle ja lopulliselle päätökselle. Se on tiedon keräämisen paikka ja aika, se on hedelmällistä aikaa ja oppimiselle oiva tilaisuus. Se on kuin uuden kukan puhkeamisen odotusta joskus tunne perhosista vatsassa. Ihminen voi kokea olevansa välimaastossa kun odottaa uuden tulevan ja uutta elämäänsä, tietäen ja vaistoten että uusi ja parempi tulee. Kärsivällisyys on silloin tärkeää, aika palvelee monella tasolla tähän liittyviä asioita ja ihmisiä. Kuuntele tunnetta ja ota aikalisä kun on sen paikka: mene välimaastoon, tunnustelemaan, katsomaan ja aistimaan, se on joskus hyvinkin palkitsevaa. Näkijä…

 • Tämä hetki

  Lipasto kertoo

  Niin monta tarinaa voi lipasto kertoa, me vaistoamme tämän ja siksi lipastot ovat suosittuja ylisukupolvisesti perinnönjaossakin. Lipastolla on aina oma tietty henki, tarina ja energiansa. Se huokuu sitä energiaa jota tahtoo kertoa meille. Lipastolla on monet kasvot ja sitä voidaan tulkita niin monesta eri tasosta käsin. Lipasto on hyödyllinen ja salapaikka monelle asialle; tärkeille asiakirjoille, koruille, rahalle ja kirjeille. Lipastossa on taikuutta, siinä on voimaa ja se jossain mielessä suojelee meitä ja antaa turvaa. Lipasto sijoitetaan usein kodissa arvopaikalle ja näkyvälle paikallekin. Siellä säilytetään myös avaimia, erilaisia avaimia, osa käyttämättömiä. Lipasto on hyödyllinen ja sitoo sitä energiaa josta saamme myös voimaa ja jopa toivoa. Lipaston hankkiminen kannattaa ja antaa tämä…

 • Tämä hetki

  Lähtövalmiina!

  Oletko lähtövalmiina?!:) Syytä jokaisena elämän päivänä olla! Me joudumme ja meidän on syytä olla jo aamulla herätessämme ikään kuin lähtövalmiina ja omalla tavalla varustautuneena tulevaan päivään ja myös sen haasteisiin, joista olimme jo päivää ennen tai jopa aikaisemmin tietoisia. Lähtövalmiina olo on myös ennen matkalle lähtöä, jännitystäkin vatsassa ja odotus siitä loman hyvästä jota tiedämme että on tulossa. Niin monta tilannetta on ihmisen elämässä olla lähtövalmiina ja varautuminen näihin on aivan oleellista. Lähtövalmiina tenttiin esimerkiksi, ihminen on hyvinkin varautunut tähän etukäteen. Mikään ei tuo niin paljon turvallisuudentunnetta ja tunnetta siitä että osaamme toimia oikein kuin varustautuminen etukäteen! Tämä on tärkeää myös elämän eri vaiheissa erilaisiin kriisiseihin valmistautumisessa, me jokainen olemme…

 • Tämä hetki

  Sota

  Maailmalla soditaan, on aina sodittu kautta historian, sodan syyt muuttuvat ajan myötä. Tänä aikana sodilla ei ole todellista syytä, syyt luodaan pelkotiloista käsin ja ahneudesta. Tämä ihmisrotu tuhoaa maaplaneettaa ja sen elossa olemisen kykyä nopeammin, kuin yksikään aikaisempi rotu. Ahneus on syynä siihen. Me tahdomme enemmän ja suojautumista myös kuvitellulta viholliselta. Ihmisoikeuskasvatus – ja koulutus on tärkeä tekijä siihen, että sotien luonnetta voidaan muuttaa ja näiden kestoa lyhentää ja jopa ennaltaehkäistä. Sodan seuraukset vaikuttavat ja elävät pitkään astraalimaailmassa ja myös tällä fyysisellä tasolla. Rukouksella ja meditaatiolla voimme näitä seurauksia parantaa, eheyttää ja hoitaa syntyneitä haavoja. Mikä on sinun käsitys sodasta ja peloista sitä kohtaan? Mitä enemmän ihmiskunta käsittelee omia pelkotilojaan…

 • Tämä hetki

  Joko uskot?

  Henkimaailma puhuu niin suoraan, monella tapaa ja kauniisti, symbolikielelläkin, tuoksuilla, eri aistikanavia hyödyntäen. Kun saat itse omakohtaisen kokemuksen henkimaailman läsnäolosta, näyttöä, ihmeellisiä, paranormaaleja kokemuksia tai suorastaan herätyksen taikka kutsumuksen henkiselle tielle tulee tuo päivä ja hetki jäämään mieleesi. Näkijälle soittaminen voi tuoda niin suuren näytön henkimaailman olemassaolosta että joko uskot että näkymättömät auttajat ovat vierellämme? Näkijä tiedollaan tuo etenkin turvallisuudentunnetta asiakkaalle. Käsityksen asioista, ja tilanteista jotta ihminen osaa ja kykenee suuntaamaan ja ohjaamaan elämänsä laivaa, niin että on turvassa. Tänä maailman aikana turva monessa mielessä on elintärkeää. Voi olla yhtä äkkiä, että sen menetämme ja meillä on AINA oltava varasuunnitelmia ja se tietty valmiustila, jotta rysähdyksen sattuessa säilytämme parhaan mahdollisen…

 • Tämä hetki

  Kuka katsoo?

  Ihmisillä on joillakin useinkin tunne siitä, että jokin tai joku katsoo heitä tai seuraa heitä. Tunne ja kokemus siitä on kokijalle aivan aito ja todellinen ja usein toistuvasti toistuu ihmisen elämässä. Katsoja, ohjaaja, yhteistyökumppani on usein ihmisen oma suojelusenkeli tai jopa avaruusolennot. He pitävät ihmisen linjassa, tiellä ja antavat konkreettista apua ja neuvoa. Hälyttävät myös vaaroista ja pelastavat niiltä. Avaruusolentojen ollessa mukana tiiviisti yksilön elämässä tämä sopimus yhteistystä on annettu lähtökohtaisesti aina jo ennen tänne syntymää. Heille on luontaista olla näiden olentojen kanssa yhteistyössä, joka tapahtuu usein astraalitasolla ja myös kohtaamiset ovat aivan fyysisiä (alukset ja ns. sieppaukset). Kuka siis sinua katsoo? Tunnetko sen katseen aivan ihollasi saakka? Meditoi tätä…

 • Tämä hetki

  Silmämme

  Silmämme ovat avain ihmisen salaisuuksiin, tiedostamattomaan puoleen, mieleen, syy-seuraus syihin ja suhteisiin. Tarkka analyysi silmästä on kartta ihmisestä. Silmän ulkoinen olemus, muoto, väri, viivat aivan kaikki jo ulkoisesti kertoo ihmisestä. Silmän suhde muuhun kehoon; koko, silmien suhde toisiinsa, sijainti, ulkonevuus, sisälle vetävyys jne. kertoo myös menneisyyden inkarnaatioketjuistamme, historiastamme, silmät tuovat kulttuurit esiin. Myös sen onko ihminen todellisuudessa avaruusolento, toiselta planeetalta. Toisplaneettalaisten silmien värähtely on voimakas, hyvin korkea, lähes sokaiseva läpinäkyvyydellään. Joskus nämä ihmiset katseellaan jopa karmaisevat selkärankaa, koska toisella on epämiellyttävä tunne, että tuo ihminen näkee täysin hänen lävitseen, ja niin näkeekin. Tunne on sen epämiellytävämpi mitä enemmän ihmisellä on salattavaa, petoksia, peitettävää ja tehtyjä vääryyksiä. Näitä avaruusolentojen silmiä näemme…

 • Tämä hetki

  Totuus

  Me resonoimme totuudesta – silloin kun olemme lähellä enkeleitä ja enkelitaajuutta. Enkelit puhuu aina totta he elävät totuudesta. Totuus on hyvin kaunis asia, se kantaa kauneuden voimaa ja energiaa tavalla, joka on puhdistava erittäin syvältä puhdistava. Totuuden aika on nyt maapallolla! Totuus tulee yllättävälläkin tavalla esiin, on ihmisiä jotka sen paljastavat korkeilta tahoilta – asemistaan käsin. Lapset ja nuoret värähtelevät totuudesta ja totuuteen yhä vahvemmin, he ovat asioiden ja tapahtumien kulun muuttajia tässä ajassa. Pyydät enkeleitä tuomaan ja näyttämään totuus asioissa, elämän käänteistä, merkityksestäsi, niistä asioista jotka tahdot tulevan totuuden valaisemaksi. Totuus on rakkauden lisäksi ainoa voima, joka kantaa senkaltaiseen kehitykseen ja sielun olotilaan, josta käsin ihmisen on hyvä olla…

 • Tämä hetki

  Makeaa & Suolaista

  Elämämme on makeaa ja suolaista. Siinä miten arjessammekin tulisi makean ja suolaisen syöminen olla tasapainossa hyvinvointimme kannalta, olisi hyvä suhteuttaa tämä muihinkin asioihin. Miten paljon otamme kannettavaksemme kuormaa, vastuuta, velvollisuuksia, työtä, erilaisia tehtäviä, rasittavatko nämä ja tuovat kasaantuvaa stressiä? Onko taustalla kuitenkin joskus tunne siitä että emme ole tulleet riittävästi kuulluksi, huomioiduksi ja tunnustetuksi? Ja tämä tiedostamatonkin tunne hajoittaa meidät moneen mukaan? Jotta tulisimme kuulluksi ja tunnustetuksi. Tämä lienee sitä elämän suolaista puolta mukaan luettuna kriisit ja järkyttävät tilanteet. Makeaa on onnistumiset, palkinnot, menestys, rahakin ja uusien ihanien asioiden ja toiveiden täyttymykset. Makeasta on ihanaa nauttia mutta tämäkään ei jää välttämättä meillä aina päälle, tämä nousukiito. Silloin voi tulla suolaista…

 • Tämä hetki

  Todella hyvää!

  Nyt kun elätään niitä aikoja, että ruokaa vielä on, tuleekin nauttia suurella sydämellä siitä mikä on todella hyvää! Muistaa kiittää tästä sydämen pohjasta saakka. Tämä sukupolvi saa ruokaa vielä pöytään suhteellisen hyvin mutta tulevilla on maapallolla jo hyvinkin isoja haasteita ruokahuollon kanssa. Mikäli voit perustaa yhteisön jonka tehtävänä on varmistaa sen jäsenille ja muillekin tulevaisuuden ruokahuolto ylisukupolvisesti olet sijoittanut hyvään ja kestävään. Todella hyvää! On nauttia siitä mikä lisää onnellisuuden tunnetta tässä hetkessä, meillä on vain tämä hetki ja luo siitä niin hyvä kuin kykenet ja osaat. Se resonoi eteenpäin hyvänä muillekin, jonka tunnet aivan varmasti, olet siunattu, suojassa ja varjeltu.