• Henkinen kasvu

  Pilven reunalla

  Useiden ihmisten henkimaailmaan menneitä omaisia on ”pilven reunalla” tai saamassa heti henkimaailmaan mennessään erilaisia auttavia hoitoja riippuen minkälainen oli kuolintapa. Tapaturmaisesti kuollut ja onnettomuudessa loukannut saa hoitoja eheytyäkseen ja matka jatkuu niin että kykenevät maan päällä auttamaan läheisiään. Tästä auttamisesta on ihmisillä seikkaperäisiä omakohtaisia kokemuksia runsain mitoin. Ennen sotia, ja konflikteja enkelit ja henkimaailmassa olevat omaiset tulevat suuremalla määrällä omaistensa ja ihmisten luokse ohjaavine viesteineen. He ilmestyvät unessa, ja tunteena, että kyseinen omainen on läsnä ja vierellä, heillä on usein rauhoittava vaikutus ja viesti, jonka merkitys saattaa tulla ymmärrykseen myöhemmin. Pilven reunalta katsovat ja antava signaalia, että kaikki on heillä hyvin. Heillä on todellakin kaikki hyvin! Heistä pidetään taivaassa huolta,…

 • Henkinen kasvu

  Miltä tuntuu?

  Miltä juuri nyt tuntuu? Onko tilasi ja mielesi sen kaltaisessa tilassa että se voisi nähdä mahdollisimman laajalle ja kauas? Pitkälle tulevaisuuteen jossa mielentilassa on huomioitu kaikki haaveet, rohkeat unelmat ja toiveet? Toivottavasti näin! Tänään voit haaveilla ja unelmoida niitä asioita joita tahdot että elämässäsi on 10 tai 20 vuoden kuluttua, se voima jonka ajatuksessa tälle kauniille asialle ja ajatukselle NYT annat vie sitä kohden, näin asia vain on. Miltä tuntuu juuri nyt? Mikä on se tunne joka siivittää sinut aamusta tähän päivään? Onko tapanasi ehkä rukoilla aamulla heti herättyäsi ja pyytää siunaus ja voima päivään? Tätä suosittelen. Miksi? Koska se on portti suuremmille voimille tulla tähän päivään ja nostaa sinut…

 • Henkinen kasvu

  Tason nousu

  Ihminen on yksilönä juuri siinä kehityksensä vaiheessa kuin on tarkoitettu ja joka on mielekästä. Käy läpi niitä läksyjä ja oppeja jotka vievät häntä eteenpäin siinä mielessä että ymmärrys syvenee ja katsantokanta niin itseen kuin elämään. Ihmisellä on joskus ahdistusta ja sisäistä levottomuutta, painetta ja erilaisia tunteita vihasta katkeruuteen. Nämä kertovat aina siitä enegiasta jolla ihminen asioita käsittelee. Ne energiat ovat muutettavissa niin että ihmisellä on itsellään ja hänen lähipiirillään helpompi olla. Usein lähipiiri kärsii kuin näkee ja kokee miten lähellä oleva voi huonosti. Energian muutos lähtee meistä itsestämme, ja siitä vastuunkannosta että me itse olemme luoneet tämän energia tilan myös tiedottomasti ja vain me voimme sen muuttaa. Muutos tapahtuu sallimalla…

 • Tulevaisuus

  Atlantis

  Atlantis on pian täällä! Atlantis ajan energiat ja tietoisuus on nousemassa nyt kovaa kyytiä maaplaneetalla, koska maapallo ja sen ihmiskunta tarvitsee apua ja nousun uudelle tasolle. Tämä tulee näkymään ennen kaikkea kaikenlaisten patologisten energiamuotojen jotka käsittävät rikollisuuden, petokset, ei-omana itsenä olemisen fasadit esiin tulon. Totuus tulee esille erilaisissa asioissa nopeammin kuin ennen, valo valaisee epäkohdat ja pimeät nurkat nopeammin kuin ennen, kiinni petoksista jää nopeammin kuin ennen, aika kulkee nopeasti kohti sitä maailmaa, jossa ihmisten on parempi olla, se on tulevaisuus siirtovaiheen jälkeen. Delfiinit ja heidän energiansa kuuluvat tähän aikakauteen hyvin tiiviisti; he tuovat sen muutokset ja hypyn joka nyt tarvitaan, laajentavat ihmisten tietoisuutta, tuovat uusia keksintöjä ja avaavat portit…

 • Henkinen kasvu

  Kantokyky

  Kantokyky on monimerkityksinen asia, se on ajatuksemme laadusta ja sisällöstä kiinni miten kannamme asioita ja minkä merkityksen näille annamme ja tulkintamme. Miten itseämme rajoitamme ajattelumme kautta ja kykyämme selviytyä elämän vaikeuksista. Kun on ongelma, niin miten katson sen niin että kantokyky sen selvittämiseen säilyy? Ongelma on usein pienempi kun näkökanta on siihen on suurempi, suhteutettuna maailmankaikkeuteen. Mikä on ongelman viesti? Laittaa ja puskea eteenpäin, se on selvä se. Kantokyky on meissä sisäsyntyinen ominaisuus, ympäröivien ihmisten kautta lapsena se usein rajoittuu, lukkiutuu johonkin ajatukseen ja tunteeseen. Siksi tarvitsemme erilaisia elämäntapavalmentajia, terapeutteja, koutseja ym. Me itse olemme itsemme paras valmentaja kun saamme kiinni siihen luovaan energiataajuuteen meditaation tai muun henkisen harjoituksen kautta,…

 • Tämä hetki

  Aurinko ja kuu

  Niin paljon kuin auringossa ja kuussa on ihmeellistä voimaa se vaikuttaa myös ihmiseen yksilöllisellä tavalla. Auringon energia on välttämätön kaikelle happea ja vettä käyttävälle olentolajille ja ravintoaineille. Aurinko parantaa, voimaannuttaa, uudistaa ja ravitsee. Kuun energia on alitajuntaamme ruokkiva ja toisenkaltainen voima, jota on käytetty kautta historian eri maagisissakin merkityksissä. Kuusta voi hyötyä herkät ihmiset taiteiden, runouden ja muun luovan toiminnan kautta osatessa tämän kanavoida parhaalla mahdollisella tavalla. Aurinko ja kuu ovat auttavana tahona, kun herkällä tavalla sijoittautuu näiden energioihin. Niin kutsuttua valoravintoa solut voivat käyttää suoraan valosta, jota on maailmankaikkeudessamme, edellyttäen oikeanlaisen henkisen asennoitumisen asiaan. Valon voimia päivääsi, nautitaan alkavasta auringonpaisteesta ja sen tuomista hyvistä kokonaisterveydelle merkittävistä vaikutteista!

 • Henkinen kasvu

  Enkeli numerot

  Enkelit ovat viestintuojia, aivan kaikessa. Viestit ovat usein symbolien muodoissa myös numeroiden. Numerot ovat vahvoja enkelten viestejä, kuvaavat usein suurempia kokonaisuuksia ja galaktisia, maailman muutokseenkin liittyviä asioita. Kertovat uudesta aikakaudesta ja energiakentästä joka on lähellä tai tulossa josta ihminen voi hyötyä merkittävästikin. Enkelien numerot tulevat suoraan itsepintaisestikin joskus, niin että numero vaikkapa 7 pyörii alituiseen mielessä ja on sisäistä tarvetta kirjoittaa tai piirtää kyseistä numeroa. Jo numeroon itsessään keskittymällä vaikka tämän koko merkitys ei aukeaisikaan on hyödyllistä, se auttaa resonoimaan kyseisen numeron energiataajuuteen jota sillä tahdotaan viestittää. Numerot ovat auttavia ja avaavia tekijöitä niissä on viisautta mukanaan ja uuden luomisen energiaa. Enkeleillä on numeroiden suuri viisaus hallussaan ja viestintuojina ovat…