Tämä hetki

Sota

Maailmalla soditaan, on aina sodittu kautta historian, sodan syyt muuttuvat ajan myötä. Tänä aikana sodilla ei ole todellista syytä, syyt luodaan pelkotiloista käsin ja ahneudesta. Tämä ihmisrotu tuhoaa maaplaneettaa ja sen elossa olemisen kykyä nopeammin, kuin yksikään aikaisempi rotu.

Ahneus on syynä siihen. Me tahdomme enemmän ja suojautumista myös kuvitellulta viholliselta. Ihmisoikeuskasvatus – ja koulutus on tärkeä tekijä siihen, että sotien luonnetta voidaan muuttaa ja näiden kestoa lyhentää ja jopa ennaltaehkäistä.

Sodan seuraukset vaikuttavat ja elävät pitkään astraalimaailmassa ja myös tällä fyysisellä tasolla. Rukouksella ja meditaatiolla voimme näitä seurauksia parantaa, eheyttää ja hoitaa syntyneitä haavoja. Mikä on sinun käsitys sodasta ja peloista sitä kohtaan?

Mitä enemmän ihmiskunta käsittelee omia pelkotilojaan ja kielteisen värähtelyn tunnetilojaan, kuten ahneutta, sen paremmin voimme vaikuttaa maapallon tilanteeseen, sen kestävyyteen, elossa olemisen kykyyn ja tulevaisuuteemme.