Tämä hetki

Välimaastossa

Me olemme käytännössä koko ajan jollakin tietoisuudemme osalla välimaastossa, eri asioiden välillä ja päätöksissämme epävarma jossain suhteessa. Välimaastossa olemisessa on hyvä puolensa että se antaa aikaa harkinnalle ja lopulliselle päätökselle.

Se on tiedon keräämisen paikka ja aika, se on hedelmällistä aikaa ja oppimiselle oiva tilaisuus. Se on kuin uuden kukan puhkeamisen odotusta joskus tunne perhosista vatsassa.

Ihminen voi kokea olevansa välimaastossa kun odottaa uuden tulevan ja uutta elämäänsä, tietäen ja vaistoten että uusi ja parempi tulee. Kärsivällisyys on silloin tärkeää, aika palvelee monella tasolla tähän liittyviä asioita ja ihmisiä.

Kuuntele tunnetta ja ota aikalisä kun on sen paikka: mene välimaastoon, tunnustelemaan, katsomaan ja aistimaan, se on joskus hyvinkin palkitsevaa. Näkijä voi olla tuolloin hieno matkakumppani tulkitsemaan asioita ja merkityksiä välimaastossa olemisesta.