Ihmissuhde

 • Ihmissuhde

  Linja-autossako?

  Onko välillä tunne kuin istuisi linja-autossa? Samaa reittiä eteenpäin aamusta iltaan? Vaihtuuko kuljettaja ja minkälainen on auton kuljettaja? Onko linja-auto uusi, vanha, puhdas, likainen vai ruosteinen? Ajattelepa, että istuisit nyt linja-autossa. Mitä mielesi spontaanisti tuottaa tähän aiheeseen liittyen? Kuvia, maisemia jopa tuoksuja? Tähän on merkityksellistä kiinnittää huomiota. Kun istut mielesi linja-autossa kulkeeko se hiljaa, lujaa, mutkitellen, suoraan vai miten? Onko maisemat rauhalliset, luontoaiheiset, onko vettä, mäkiä, järviä, toisia autoja, ihmisiä, lapsia, taloja ym. Tämänkaltaiset mielikuvamatkat ovat siitä hyödyllisiä, että ne kehittävät luovaa ajattelua, avaavat jotain meistä itsestämme itsellemme, jos osaamme kuunnella. Miten linja-auto vie sinut, ja minne matka päättyy ja miten? Keitä kanssasi poistuu linja-autosta? Jääkö joitakin ihmisiä linja-autoon poistuessasi,…

 • Ihmissuhde

  Äiti

  Äidin kantama työmäärä ja vastuu on Suomessa ollut aikojen saatossa kova ja tämän seuraukset ovat ylisukupolviset. Äitien toimi on usein ollut uhrautuminen omien tarpeiden kustannuksella. Tämä henki on vieläkin vallalla mutta tuleva sukupolvi muuttaa sen. Yhä enemmän tulee jäämään äideillä aikaa omalle itselleen ja henkiselle kehittymiselle, harrastuksille ja oman kehonsa ja mielensä kuuntelulle. Tuleva ja nykyajankin teknologia mahdollistaa tämän yhä enemmän ja pienempi tuleva lapsilukumäärä perheissä. Tulee aika että ymmärretään huolehtia omasta itsestään vielä paremmin kuin aikaisemmin tieteellisenkin tiedon karttuessa erilaisesta terveyshyvästä keholle ja sielulle. Äiti on arvokas ja jokaisena päivänä kukkien arvoinen. Äidit ovat pelastaneet jopa lapsensa hengen itsensä vaaraan asettamalla useita kertoja. Äitien aika on nyt saada omaa…

 • Ihmissuhde

  Anteeksi anteeksi

  Anteeksi annolla on äärimmäisen puhdistava voima. Ilman anteeksi antoa elämä ei voi jatkua eteenpäin siinä määrin voimaantuneessa tilassa kuin se olisi mahdollista. Anteeksi annolla saavutamme sisäisen rauhan, rauhan tila on ihmisen kokonaishyvinvoinnille erittäin tärkeää. Anteeksi antamattomuus taannuttaa ihmisen, se kalvaa, vie voimia, elämän iloa, täyttymyksen tunnetta, syö mahdollisuutta kehittyä ihmisenä, nähdä tulevaisuuteen ja sen kaikkia supistaa mahdollisuuksia elämän eteenpäin viemiseksi. Anteeksi annon energian väri on valkoinen, se puhdistaa, maadoittaa ja rauhoittaa. Mikäli tulen loukatuksi, näe tapahtuma lintuperspektiivistä, ylempää ja anna anteeksi. Kuljet näin eteenpäin, tulee uusia asioita, ihmisiä, tapahtumia, kokemuksia elämä on rikkautta ja valintoja täynnä. Anteeksi energia nostaa, kohottaa, tuo uusia sanoja suuhumme joita puhumme, asenteellisen muutoksen itseemme, huomaamme…

 • Ihmissuhde

  Luotettavuus

  Luotettavuus on sitä että on hyvä olla itsensä kanssa. Luotettava energia vetää toisia ihmisiä ja eläimiä puoleensa. Lapset ja eläimet ovat tähän taajuuteen herkkiä. Luotettavuus on myös rauhaa ympärillä ja tarkkaavaisuutta, sen voi aistia välittömästi. Luotettavuuden energian syventyessä kaikenlainen turha jää elämästä pois, ja erilaisten virtausten/muoti-ilmiöiden perässä juokseminen. Tulee syvempi rauha ja tasapaino, ihminen on enemmän polulla ja valon tiellä itselleen ja ohjaten muita valon tielle. Lapset ja eläimet ovat merkkinä siitä mikä on luotettavuuden tason energiasi. Tulevatko vieraat eläimet ja lapset mielellään luoksesi? Jääkö vieras koira istumaan lähes varpaillesi? Tulevat linnut olkapäällesi istumaan? Hyvä kehittää luotettavuus energiaa, se on luojan dynaamista energia myös kauttamme toimien. Luotettavana oleminen on pyhä…

 • Ihmissuhde

  Puhelin

  Puhelin on väline saada tietoa, olla yhteydessä. Kautta maailman aikojen ihmiset ovat saaneet tietoa suoraan maailmankaikkeudesta, tunteen tai näyn tulevista tapahtumista, tämän vastaanottamisen ja tiedon lähettämisen kyky on meissä sisäänkoodattuna, toisilla kyky on voimakkaampi. Mitä lähempänä äiti maata voimme elää sen tehokkaammin voimme elvyttää ja avata kykyämme, se on ihmeellinen voima miten tietoa tulee. Kerron yhden esimerkin: mikäli maailmakaikkeus näkee, että sinulle on tulossa erittäin tärkeä puhelu aamulla ja saattaisit nukkua sen ohi, he voivat antaa sinulle voimakkaan aistikokemuksen kuin tyyny heitettäisiin hyvin voimakkaasti päähäsi/päällesi. Tähän heräät kyllä ja ehkä jopa pelonsekaisin tuntein mikäli ei ole ymmärrystä mistä on kysymys, maailmankaikkeus viestii. Sähköisiin laitteisiin lähes 24/7 “kytkettyinä” on omat niin…

 • Ihmissuhde

  Juuremme

  Mistä tulemme, ja minne menemme? Tietoisuus juuristamme on meille myös mielenterveytemme ja henkisen tasapainon johdosta tärkeää. Mistä esivanhempasi tulevat ja minkälaista elämänmuotoa ja tapaa he harjoittivat? Juuremme elävät meissä eri kerroksissa ylisukupolvisesti. Me itse olemme myös heitä – eri ajanjaksojen elämissä, inkarnaatioissa. Kuka sinä todellisuudessa olet? Mitä tekoja olet aikaisemmissa elämissä tehnyt ja mistä sinut historian kirjoissakin muistetaan? Mihin NYT RESONOIT, tämä hyvinkin kertoo menneisyydestäsi. On olemassa erilaisia avaimia päästä näihin mielen kerroksiin, alitajuntaan hakemaan tietoa aikaisemmista elämistämme. Selvänäkijöiden kautta, hypnoosi ja regressio istunnossa, kuvataitaiteiden ja erilaisten muisteluiden kautta. Tärkeää on tiedostaa juuremme, se voimaannuttaa, koostaa identiteettiä ja laajentaa verkostoamme henkisestä, jopa fyysisesti ja sosiaalisestikin. Keitä lähelläsi on juuri nyt?…

 • Ihmissuhde

  Dialogi

  Dialogi on vastavuoroista puhetta, kuuntelua ja sen taitoa, kykyä kriittiseenkin arvioon ja tulkintojen varmistamiseen. Ymmärryksen varmistamiseen ja vastuuasemaan siitä olenko ymmärtänyt oikein? Tämä kyseenalaistaminen on myös näkijöille tärkeä kyky, jonka edessä olla herkkänä. Erottaa asioita toisistaan. Dialogisuuteen pyrkivällä keskustelulla on vain voitettavaa, niin itselleni kuin toisillekin, ryhmälle ja yhteisölle. Tällä minimoidaan väärinkäsityksiä, kun uskalletaan kysyä avoimin kysymyksin myös asioita. Tähän pääsee myös henkimaailman kanssa – dialogisuuteen – kuunnella hengen, enkelten, oppaiden taikka avaruusolentojen/tähteläisten viestejä ja puhua heidän kanssaan. Dialogi on tervehdyttävää, uudistavaa jopa parantavaa, tyytyväisyyttä lisäävää. Tulkintojen varmistaminen on yksi sen tärkeimmistä yksityiskohdista, mitä kaikkea voikaan tapahtua mikäli ajattelemme, asennoidumme tai toimimme väärien ymmärrysten ja tulkintojen pohjalta? Ymmärsinkö oikein että,…

 • Ihmissuhde

  Yhdessä

  Maailmankaikkeuden henki eli tietoisuus pitää meidät yhdessä. Mikäli osaa lukea energiaa voi tietää mitä tulevaisuuskin tuo tullessaan. Tästä on myös hyötyä monessa mielessä ja näkökulmassa. Yhdessä olemme siinä energiakentässä joka on valoa, ja valoa voi lukea, tuntea ja nähdä. Ristiriidat aiheuttaa menneet muistot joita kannamme mukanamme ja näistä syntyneet tulkinnat tähän hetkeen vietynä. Kun syntyy kitkaa ihmisten välille se heijastaa jotain puolta myös itsestäni, mistä löydän sen voiteluaineen jolla helpotan yhteistyötä ja asioiden kulkua? Kuuntelu on tässä avainasia ja tarpeiden synteesi; ovatko tarpeet ja tavoitteet – enää – samat, joskus ne ovat erkaantuneet, kehityksen ja kasvunkin myötä ja on tarve siirtyä muualle, uuteen. Ota rohkea askel uuteen kun sen tarve…

 • Ihmissuhde

  Ystävyys

  Ystävyys on pyyteetöntä, olemista leikkimielisyyden ja avuliaisuuden energioista käsin toisen kanssa. Kuin eläimet, kun he leikkivät toistensa kanssa, ilon määrä on merkittävä. Ihmisellä on paljon oppimista eläinten käyttäytymisestä, eläimet ovat tilassa joka on vain olemista sellaisena kuin on. Olemisen tila aidoimmillaan helpottaa toisenkin olemista tilassa; tulemista todellisen itsensä kanssa esille. Se on merkityksellistä oman ja toisten hyvinvoinninkin johdosta. Tule omaksi itsekseksi! Lukuisat rentoutumisen ja itseanalyysin tekniikat auttavat tässä. Psykodynaamisen vuorovaikutuksen viitekehys on yksi auttava tekijä, oppia varhaisista vuorovaikutuksista, defensseistä, minän tiloista ja ahdistuksesta. Miten ja millä keinoin säätelen ahdistuksen tiloja? Miten sanoitan nämä ja mitä opin ja miten kehityn ihmisenä? Nauti ja iloitse ystävyydestä! Eläinten, ihmisten, ja eri olentojen kanssa,…

 • Ihmissuhde

  Suhde

  Ihmissuhde on aina kuva meistä itsestämme. Me resonoimme juuri sellaiseen suhteeseen niin ystävyys kuin parisuhteeseen kuin minkälaisia energioita itse edustamme. Minkälainen on kenttämme, energiamme. Mitä tahdomme oppia tästä kokemuksesta, miten pitkään se palvelee ja mitä se palvelee ja missä mielessä; edistääkö kehitystämme vai hidastaako tiedostamattamme tai tietoisesti? Kun ihmisen ajatukset ja tunteet muuttuvat niin usein ihmissuhde ja suhteet muuttuvat ympärillämme. Tämä on usein hyvä juuri näin. Kaikille osapuolille. Lähetä rakkautta tämän hetkeisiin ihmissuhteisiin, menneisiin ja tulevaisuuden suhteisiin. Energia vaikuttaa, telepatia vaikuttaa, se miten ajattelemme vaikuttaa ja toinen voi sen jopa tuntea kehollaan riippuen miten herkkä yksilö on. Tunteet kertovat millä tolalla suhteeni ovat; mikä tuo onnea, iloa, vapauden tunnetta, onko…