Henkinen kasvu

Korvamme

Aistimme ovat moniulotteiset, meillä on useita aisteja selväaistimme mukaan luettuna. Kun ihminen menettää jonkin fyysisen aistin voi tilalle avautua henkinen aisti hyvin selvästi ja toinen maallinen aisti voimistua. Meillä on ikään kuin varajärjestelmä olemassa aistitaksemme maailmaa ympärillä.

Korvamme ovat herkät, ja ihminen kuulee paljon enemmän asioita ympärillä kuin tiedostaa ja huomaakaan. Ne menevät ohitsemme mutta jokin kuulemamme voi aktivoitua myöhemmin jonkin muistuttajan myötä. Korvista on hyvä pitää huolta monessakin mielessä ja hoitaa näitä, eikä rasittaa liikaa melulla ym.

Korvat välittävät tietoa myös henkimaailmasta ja äänen taajuuksille eri ihmiset ovat erilailla herkkiä taikka herkistyneitä. Korvien lepo on luonnon äänet, ja musiikki sekä riittävä nukkuminen. Äänettömyys. Mikäli voi olla äänettömässä tilassa jossa ei myöskään ole mitään sähköisiä välineitä ja elektroniikkaan tämä on hieno asia!

Sähkötaajuudet ovat eräänlaisia sieppareita ihmisen energialle ja välittävät omaa äänimaailmaansa ja tämä voi olla korville rasitus erityisesti erityisherkille ihmisille ja herkistyneille.