• Henkinen kasvu

  Ennustukset

  Ennustukset tulevat ihmisen kehon ja mielen läpi, fyysisellä keholla ja aivotoiminnalla on tähän merkittävä osuus, miten asiat operoivat yhteen. Joskus näkijän keho on jopa niin herkkä, että keho viestittää etukäteen jos näky tai jopa megaluokan näky on tulossa. Äärihädässä tai kriisitilanteissa näyt saattavat tulla herkästi itse kullekin ja oikea spontaani toiminta kyseisessä tilanteessa, tämä on kehon ja mielen luonnollista osaamista hädässä, niin kutsuttua kriisivalmiutta. Ennustaminen on spontaania todennäköisyyksien arviointia myöskin; sääennustajat ovat tästä hyvänä esimerkkinä. Päättelykyky on osana arkipäivän ennustamista, jokainen osaa ja voi ennustaa näistä katsantokannoista katsottuna. Ennustamista voi vaalia ja siinä määrin kehittää että on päättelykykyinen asioissa ja johdonmukainen. Henkiset lahjat käsittävät myös ennustamista ja tämä on hieman…

 • Tulevaisuus

  Uusi globaali maailmankartta

  Maailma syntyy uudestaan, useiden erilaisten voimien johdosta; voimat tulevat niin tähdistä, galaktisesta piiristä kuin maanpäältä ihmisen tietoisen ja tiedostamattoman toiminnan tuloksena. Hyviä ovat nämä voimat pääsääntöisesti mutta joukkoon mahtuu myös niitä voimia joita voidaan luonnehtia itsekkäiksi, omahyväisiksi ja hieman kiistatta polkevaksikin. Galaktiset energiat tahtovat ohjata maanpäällistä elämää niin että yhä useammat ihmiset tulevat resonoimaan näihin taajuuksiin ja saamaan tietoa tasoilta unessa, valvetasolla, mielikuvissa, keksintöjen ideoissa ja niin edelleen. Rantoja menetämme, ihmiset hakeutuvat vuorille, joita ilmaantuu ja syntyy lisää. Monia muutoksia on tulossa. Herkät ihmiset ovat edelläkävijöitä ja osaavat muuttaa tietoisuuden kenttäänsä niin että ovat siinä virrassa mukana jossa nyt kuuluukin olla. Muutos voi olla rajukin fyysisesti ja henkisesti maanpäällä silloin…

 • Tulevaisuus

  Mökki ja huvila

  Ihmisille yhä enemmän mökistä ja huvilasta muodostuu pysyväisluontoisempi asuinpaikka. Ihmiset hakeutuvat maalle ja pienviljelijöiksi myöskin yhä enemmän tulevaisuudessa. Mökillä ja huvilalla olo koetaan myös turvalliseksi monesta syystä johtuen. Mökin ympäristö on tilaa antava ihmiselle henkisesti kuin fyysisestikin, tämä tila on luovuuden mahdollistava ja henkisen rentoutumisenkin. Mökit käyvätkin kaupaksi hyvin tulevaisuudessa maalta ja etenkin pohjoismaista, kun maapallon lämpötila nousee hetkeksi ennen jääkauden alkamista (mammutit ja jääkauden eläimet tulevat taikka tuodaan takaisin maapallolle). Ihmisellä on luontainen kyky vaistota asioita ja tuleviakin, onkin syytä nyt kuunnella tätä vaistoa ja tehdä niitä tärkeitä investointeja tulevaisuuteen nähden joka tuo ja lisää turvallisuudentunnetta. Ihminen on vain yksi elämisen muoto tässä maailmassa ja on ehkäpä maapallon säilymisenkin…

 • Tämä hetki

  Alkuperäiskansat

  Alkuperäiskansat ovat lähettiläitä ja eräässä mielessä portinvartijoita, käyttäen sitä maailmankaikkeuden voimaa ja tietoisuutta, jolla elämä eletään ja tämä säilytetään tavalla, joka on harmoniassa. Heillä on kyky ja taidot puhua hengen kielellä ja kutsua henkeä, kun apua tarvitaan, heillä on kyky ja taidot kutsua avaruuden tähteläisiä avuksi suuressa hädässä, koska ovat itse heidän sukuketjustaan tulleita taikka tuotuja. Niin monenlaista tietoisuudentasoa edustavat ja viisautta että tänä päivänä heiltä edelleen riistetään tieto ja geenivarat kansainvälisten sopimusten kautta isojen yhtiöiden haltuun aina keksinnöt patentoitavaksi saakka. Syystäkin alkuperäiskansat ovat varjelleet tietoaan ja taitojaan, jotka heillä on hallussaan ja yhteyksiään, sitä viisautta jota heillä on, he näkevät ihmisyyteen ja sen rakentumisen ketjuihin: ihminen on tuotu tähdistä.…

 • Voimaa

  Luonto yhteys

  Luonto yhteys on luonnollinen suoja, tuki ja turva ihmiselle ja ihmiskunnalle. Niin kauan kuin ihminen säilytti tämän yhteyden kaikki maanpäällä oli hyvin. Yhteyttä kollektiivitasolla ei enää ole mutta yksilötasolla hyvinkin eri ihmisillä se on ja alkuperäiskansoilla. Yhteyden voi avata uudelleen niin kansakunta kuin yksittäinen ihminenkin. Tähän tulee joskus vaade elämäntapamuutoksen myötä ja usein tähän liittyy jopa muutto maalle taikka luonnon äärelle. Takaisin kotiin. Yhteys on ihmistä kantava, yhteys on vuorovaikutuksen välineenä myös maailmankaikkeuden energioihin, jokaisen tulisikin käydä luontoenergioissa aika ajoin, harmonisoimassa olotilaansa, luonto odottaa paluutamme, tämä palvelee hengissä säilymistä. Luonto yhteys on meille monella tavalla elintärkeää. Saamme kaiken mitä tarvitsemme sen kautta, yhteys johdattaa meitä aina niin ravitsevan ravinnon äärelle…

 • Ihmissuhde

  Luotettavuus

  Luotettavuus on sitä että on hyvä olla itsensä kanssa. Luotettava energia vetää toisia ihmisiä ja eläimiä puoleensa. Lapset ja eläimet ovat tähän taajuuteen herkkiä. Luotettavuus on myös rauhaa ympärillä ja tarkkaavaisuutta, sen voi aistia välittömästi. Luotettavuuden energian syventyessä kaikenlainen turha jää elämästä pois, ja erilaisten virtausten/muoti-ilmiöiden perässä juokseminen. Tulee syvempi rauha ja tasapaino, ihminen on enemmän polulla ja valon tiellä itselleen ja ohjaten muita valon tielle. Lapset ja eläimet ovat merkkinä siitä mikä on luotettavuuden tason energiasi. Tulevatko vieraat eläimet ja lapset mielellään luoksesi? Jääkö vieras koira istumaan lähes varpaillesi? Tulevat linnut olkapäällesi istumaan? Hyvä kehittää luotettavuus energiaa, se on luojan dynaamista energia myös kauttamme toimien. Luotettavana oleminen on pyhä…

 • Teknologia

  Bioteknologia

  Bioteknologia on tulevaisuuden tiede, sen lainsäädäntö laahaa hieman ja eri kulttuurien sisäiset näkökulmat saattavat olla hidasteena kehittymiselle – toistaiseksi. Mutta menee eteenpäin ihmiskunnan keskuudessa vauhdilla uusien geeniterapioiden hyötyjen paljastuessa ym. Bioteknolgian hyödyt ennen kaikkea uuden ihmisen synnyttämisessä, siinä miten sairauksia voidaan estää ennakolta, parantaa näitä ja muokata kehoa ollakseen enemmän tasapainossa ja tehokkaampi on lastenkengissä siinä miten avaruuden ystävämme ovat asiassa miljoonia vuosia meitä edellä. Ihmiskunta on heidän geeniteknologiansa tuote, tämä tieto tulee ihmiskunnalle vielä paljastumaan. Ihmisen ja humanoidien väliset olennot, kyvyiltään erilaiset risteytyksen tuotokset ovat vahvasti keskuudessamme. Ihmisarvo ja kunnioittaminen ei nähdä siitä näkökulmasta avaruusveljiemme taholta miten ihminen asian maanpäällä mieltää. Kyse on hyödynnettävissä olevuudesta, elämän jatkuvuudesta ja energioiden…