Henkinen kasvu

Ennustajat

Ennustajat ovat niitä viestintuojia, joilla on yhteydet näkymättömään maailmaan. Ennustajat ovat värikkäitäkin ihmisiä persoonina ja särmäisiä siinä että tahtovat totuuden tulla esille. Joskus tämä tuo haasteita ympärillä olevien ihmisten kanssa, koska eivät kaikki tahdo tietää totuutta tai elää totuudessa:) Totuus voi olla joskus jopa pelottavaa.

Niinpä ihminen, joka huomaa että omaa paranormaaleja kykyjä, selvänäkemistä, selvätuntemista, ja selväkuulemista hakeutuu usein tehtäviin, joissa kykyään saa käyttää hyväksi. Sillä sen kanssa eläminen sen tukahduttamalla taikka löytämällä mitään luovaa kanavaa sen käyttämiseen ei ole hyvä asia henkisen kasvun ja kehityksen kannalta ihmiselle ollenkaan.

Ulkomailla nämä paranormaaleja kykyjä omaavat ihmiset ovat jopa tiedusteluelinten palveluksessa. Palkka heille on korkea tekemästään niin sanotusta vastavakoilutyöstään.

Laadukkaat ennustajathan ovat nimen omaan v a s t a v a k o i l i j o i t a. Sanan varsinaisessa merkityksessä. Vastavakoilu on toisen tahon aikeiden, motiivien, ajatusten ja tekojen lukemista menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaan. Ennustajille tämä ei ole vaikeaa.

Vastavakoilu on kansallisen ja kansainvälisen poliisin tehtäväkentään tiiviisti kuuluva alue, ja ennustajia taikka selvänäkijöitä hyödynnetään ennen kaikkea ulkomailla näihin tehtäviin ja rikosten paljastamiseen. Ennustajat ovat kukin omaa luokkaansa ja omat vahvuutensa omaavia.

Kilpikonna symboli kuvaa ennustajaa siinä miten vahva kuori ikään kuin panssarina tällä on, suojakilpi ja sisällä sielunviisautta, herkkyyttä ja taipuisuutta resonoida erilaisiin aikajanoihin ja ajan jaksoihin. Kilpikonnalla ja ennustajalla on paljonkin yhteistä, kilpikonnan alkuperä tulee eri planeetalta kuin maan ja usean näkijän sielun alkuperä on myös maapallon ulkopuolelta:)