Tulevaisuus

Suosi kotimaista!

Lause ei ole ihan turha. Koskee etenkin sitä mitä lautasella meillä päivittäin on. Mistä ruoan alkuvoima tulee ja mikä sen ketju on ollut ennen sen syömistä? Tätä on syytä tutkia. Myös kaikki Suomessa tuotettu ruoka ei ole riittävän turvassa tai turvallisesti valmistettu, johtuen tällä hetkellä hyvinkin resurssien puutteesta.

Kotimaista tuotantoa ja ruuan alkuperän valmistusta kotimaisille juurille tullaan palauttamaan useista syistä johten. Yksi näistä syistä on maailmantilanne ja omavaraisuuden varmistaminen, tuotantoketjujen säilyttämisen johdosta, eli osaamisen ja käytännön taitojen.

Ruoan geneettinen rakenne on merkityksellistä ymmärtää siinä määrin, että se olisi mahdollisimman luonnollinen ja alkuperäinen, se takaa parhaan terveydellisen edun syömästämme ruoasta. Ravinto mitä syömme päivittäin ei ole yhdentekevää bionenergiakentällemme, vaan heikko ravinto muuttaa kenttää ja heikentää myös sitä ja sen voimaa, tällä on suora yhteys sairastavuuden kanssa.