Henkinen kasvu

Tason nousu

Ihminen on yksilönä juuri siinä kehityksensä vaiheessa kuin on tarkoitettu ja joka on mielekästä. Käy läpi niitä läksyjä ja oppeja jotka vievät häntä eteenpäin siinä mielessä että ymmärrys syvenee ja katsantokanta niin itseen kuin elämään.

Ihmisellä on joskus ahdistusta ja sisäistä levottomuutta, painetta ja erilaisia tunteita vihasta katkeruuteen. Nämä kertovat aina siitä enegiasta jolla ihminen asioita käsittelee. Ne energiat ovat muutettavissa niin että ihmisellä on itsellään ja hänen lähipiirillään helpompi olla. Usein lähipiiri kärsii kuin näkee ja kokee miten lähellä oleva voi huonosti.

Energian muutos lähtee meistä itsestämme, ja siitä vastuunkannosta että me itse olemme luoneet tämän energia tilan myös tiedottomasti ja vain me voimme sen muuttaa. Muutos tapahtuu sallimalla tuntea ja ajatella toisin ja vain me itse voimme sen tehdä.