Henkinen kasvu

Laskutus

Niin, meitä odottaa laskutus aika ajoittain elämässämme ja nyt puhun koko elämänjatkumosta ja elämistämme. Lähtökohtaisesti me itse tilaamme itseämme koskevan laskun ja sen summan mutta aina emme ole tästä ollenkaan tietoisina.

Miten tämä on mahdollista? Esimerkiksi toteuttamillamme oikeudenloukkauksilla, ja pahan puhumisella yksinkertaisesti teemme itsellemme sen kaltaista laskutusta, joka voi verottaa jopa työpaikamme alta. Me siirrymme tällöin koulun sille luokalle oppilaaksi, jossa on muitakin samaa luokkaa käyviä. Me näemme ympärillämme olevilla ihmisillä samankaltaisia piirteitä, kuin on itsessämme ja ne usein ärsyttävät meitä.

Kun ymmärtää että tilaa itselleen ihan itse laskun ja sen loppusumman jonka joutuu maksamaan esimerkiksi terveyden osamenetyksen kautta, tämä maksuaika on usein epämiellyttävää. Mutta tuleeko sen olla epämiellyttävää? Se riippuu asenteestamme, voi suhtautua kiitollisin mielin että nyt olen suorittamassa laskua, jonka olen itse tehnyt ja maksan sen mielelläni.

Aivan kuin maksamme fyysistä paperi tai e-laskua tai luottovelkaa se tulisi tehdä ilolla, rakkaudella ja hyvillä mielin. Silloin hyvä lisääntyy ja suhtautumisemme auttaa siihen että me joustamme psyykkisesti niin paljon että voimme kehittyä, kantaa vastuun teoistamme, ilman että jäämme kielteisyyden kehään, valittamaan.