Henkinen kasvu

Viisaus

Mitä viisaus on? Viisaus lienee myös eri tasojen viisautta, toinen ymmärtää jonkin asian ja osaa toimia järkevästikin, viisaasti. Toinen ei saa tähän yhteyttä ja toimintamallit ovat erilaiset. Toimintaa voi ohjata lyhyen tähtäimen tavoite myös itsekäskin tai pidemmän tähtäimen epäitsekäs. Mihin energiaa käyttää se on tärkeää, huomata mistä tämä tunne ja ajatus toimintaan tulee.

Onko se viisautta, että toiminnasta seuraa vähiten haittaa ja vaurioita kaikille, entä jos kritisoin ja kyseenalaistan haitallista toimintaa, ja tästä on ainakin lyhyen ajan haitta mahdollisen muiden loukkaantumisen johdosta? Pahimmillaan itselle haitta esimerkiksi työn tai työpaikan menettämisenä? Onko silloin viisasta toimia? Mikä on haitallista ja kenelle, miten tämä näkyy tai näkyisi?

Villieläimet, Pöllö, Luonne, Eläinten, Lintu, Ulkona

Pöllön kerrotaan kuvaavan viisautta. Universaalia viisautta edustaakin ja muutostakin. Sinussa on se viisaus jossa voit olla yhtä maailmankaikkeuden viisauden ja jumalvoiman kanssa. Raamatullisesti: anokaa niin teille annetaan, etsikään niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Myös viisautta etsimällä ja pyytämällä sen yhteyden voi saavuttaa.

Lintu, Pöllö, Silmät, Eläinten, Haku, Luonne