Tulevaisuus

Valon maa Suomi!

Suomi on monesta tekijästä johtuen valon maa. Valo tulee ihmisten kautta. Henkisesti heränneet ihmiset värähtelevät taajuudella, joka kanavoi valoa ja rakkautta automaattisesti minne he kulkevatkin. Henkisyys on totuudessa elämistä ja ihmisarvon tunnustamista, se on viisautta toimia oikein eri tilanteissa.

Henkisyys kypsyy vaikeuksista ja näiden elämisen kautta, Suomen tie on ollut ylisukupolvisesti vaikeuksien tie. Valon maana Suomella on mahdollisuus auttaa muita maita mitä suurella tavalla ja on auttanutkin, tämä käsittää myös näkökulmien antamista ja neuvonantoa.

Valon maa vetää puoleensa myös varjot ja Suomen varjot taikka haasteet ovat tulevaisuudessa mm. valuutta/raha, Venäjä ja eriarvoisuuden kasvu, ihmisoikeuksien polkeminen. Suomen tulee politiikkansa kautta nyt ja etenkin tulevaisuudessa keskittyä oman maansa kansalaisten hyvinvoinnin, talouden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tämä on erittäin tärkeää.