Henkinen kasvu

Selvänäkijä

Selvänäkijän maailma on ihmeellinen, moniulotteinen, värikäs, tunnelmallinen, ohjaava, neuvova, varoittava, ennustava, monella tavalla tunteva. Läsnä aina valveilla ja unessa. Maailmaa voi kuvata ottavaksi, näyt kuin putoavat silmien eteen katsottavaksi ja tunnettavaksi, ottavat myös aistihavainnot hallintaa.

Näyt saattavat pysäyttää näiden näkijän kadulla ihmettelemään näkemäänsä näkyä ja asiaa. Näyt tulevat myös aivan yllättäen missä ja milloin vain.

Kehotyöskentely on näkijälle myös luontaista, keho viestii tulevia asioita ja tapahtumia. Selvänäkijä onkin usein yhtäaikaa monessa maailmassa. Epäoikeudenmukaisuuksien ja rikosten näkeminen on varmasti näkijälle kuin näkijälle raskainta.

Vesi, Pilviä, Pisaralla Vettä, Vesi Pallo

Voimakkaidenkin näkyjen ja tunteiden keskellä on säilytettävä mielenmaltti ja rauhallisuus, tyyneys. Selvänäkijä on armoitettu tehtäväänsä korkeampaa tarkoitusta varten. Suomen kansallishistoriassa on tunnettuja näkijöitä useita ml. edesmennyt Aino Kassinen joka oli yhteydessä myös avaruusolentoihin.

Näkijä usein on yhteydessä useimpiin erilaisiin olemisen tasojen olentoihin, luontaista on olla vuorovaikutuksessa ET:n kanssa. He ovat positiivisia ihmistä auttavia tahoja, jotka tuovat syvää tietoa maailman tilasta, planetaarista muutoksista, ihmisen kehityksestä, luonnontilasta, ihmiskunnan selviytymisen haasteista, kriiseistä.

Selvänäkijä on kanava ja väylä. Näkijälle niin kuin kaikille ihmissuhdeammatissa toimiville tärkeää on pitää huolta itsestään ja instrumentistaan eli omasta mielestä ja omien perustarpeidensa täyttymisestä (ruoka, juoma, lepo, liikunta, uni, leikki, sosiaalinen yhteys).

Näiden tarpeiden täyttymisen huomioiminen korostuu etenkin stressaavassa elämänvaiheessa ja stressiä aiheuttavassa työssä. Selvänäkijä on ihmisten kuuntelija, kuulija ja tielle ohjaaja, voimaa ja varmuutta antava, itsetuntoa kohottava.