Henkinen kasvu

Pilven reunalla

Useiden ihmisten henkimaailmaan menneitä omaisia on ”pilven reunalla” tai saamassa heti henkimaailmaan mennessään erilaisia auttavia hoitoja riippuen minkälainen oli kuolintapa. Tapaturmaisesti kuollut ja onnettomuudessa loukannut saa hoitoja eheytyäkseen ja matka jatkuu niin että kykenevät maan päällä auttamaan läheisiään.

Tästä auttamisesta on ihmisillä seikkaperäisiä omakohtaisia kokemuksia runsain mitoin. Ennen sotia, ja konflikteja enkelit ja henkimaailmassa olevat omaiset tulevat suuremalla määrällä omaistensa ja ihmisten luokse ohjaavine viesteineen.

He ilmestyvät unessa, ja tunteena, että kyseinen omainen on läsnä ja vierellä, heillä on usein rauhoittava vaikutus ja viesti, jonka merkitys saattaa tulla ymmärrykseen myöhemmin. Pilven reunalta katsovat ja antava signaalia, että kaikki on heillä hyvin. Heillä on todellakin kaikki hyvin! Heistä pidetään taivaassa huolta, niin hyvää huolta.