Tulevaisuus

Mökki ja huvila

Ihmisille yhä enemmän mökistä ja huvilasta muodostuu pysyväisluontoisempi asuinpaikka. Ihmiset hakeutuvat maalle ja pienviljelijöiksi myöskin yhä enemmän tulevaisuudessa. Mökillä ja huvilalla olo koetaan myös turvalliseksi monesta syystä johtuen.

Mökin ympäristö on tilaa antava ihmiselle henkisesti kuin fyysisestikin, tämä tila on luovuuden mahdollistava ja henkisen rentoutumisenkin. Mökit käyvätkin kaupaksi hyvin tulevaisuudessa maalta ja etenkin pohjoismaista, kun maapallon lämpötila nousee hetkeksi ennen jääkauden alkamista (mammutit ja jääkauden eläimet tulevat taikka tuodaan takaisin maapallolle).

Ihmisellä on luontainen kyky vaistota asioita ja tuleviakin, onkin syytä nyt kuunnella tätä vaistoa ja tehdä niitä tärkeitä investointeja tulevaisuuteen nähden joka tuo ja lisää turvallisuudentunnetta. Ihminen on vain yksi elämisen muoto tässä maailmassa ja on ehkäpä maapallon säilymisenkin kannalta hyvä että tilannetta täällä rauhoitetaan.