Henkinen kasvu

Luotettava ennustaja

Energian tulkinta on mahdollisuuksien aikalinjan tulkintaa, kaikki valinnat vaikuttavat lopputulemaan. Näkijä näkee mahdollisuuksia ja tekee tulkintaa todennäköisestä lopputulemasta. Ihmisellä on kyky arvioida aikalinjoja itsekin ja päätellä, ennustaa näitä, herkkänä tuntien kenttänsä energioita ja minkälaisia energioita kenttään saapuu.

Kenttämme on ihmeellinen kanavoinnin väylä, sitä voi vahvistaa meditoimalla säännöllisesti, päivättäin, arvostamalla omaa energiaansa ja tekemällä itselleen tietoiseksi sen KUINKA sitä todellisuudessa käyttää, miten puhuu, etenkin sisäinen puhe itselleen ja itsensä kanssa. Tämä kaikki muodostaa tulevaa kohtaloamme ja ennustaa sitä.

Näkijä pääsee kiinni näihin energioihin ja kykenee tulkitsemaan näitä kykynsä mukaisesti. Ennustaminen on upea ja mahtava matka kohti ihmisyyden ydintä, ihmisenä kehittymistä, energioiden tuntemista. Laadukas ennustaminen on aina kytköksissä ihmisenä kasvun portaille ja tasoille.

Projektion ja erilaisten defenssimekanismien tuntemista omassa työssään ja näiden voimavaraksi hyödyntäminen. Näkijä on ihminen ja ennustaminen on ihmisen näyn tulkintaan käyttämien ja valitsemiensa sanojen summa. Usein ihminen tarvitsee lohduttavan sanoman: kaikki on hyvin, ja olet oikealla polulla, mene rohkeasti eteenpäin! Varmistusta ja vahvistusta valitsemalleen tielle.

Ennustaminen on työ muiden ammattien joukossa, ennustamisessa ihminen käyttää herkkyyttään, usein syntymälahjaansa joka on periytynyt useassa polvessa, kuten verenseisauttaminen ja käsilläparantaminenkin. Kautta aikojen luotettava ennustaja on kerännyt asiakaspiirinsä tulostensa kautta, niin kuin missä tahansa työssä. Miten ihmiset hyötyvät ja saavat apua? Ihminen palaa yhä uudelleen asiakkaasi ollessaan tyytyväinen saamaansa apuun.