Voimaa

Luonto yhteys

Luonto yhteys on luonnollinen suoja, tuki ja turva ihmiselle ja ihmiskunnalle. Niin kauan kuin ihminen säilytti tämän yhteyden kaikki maanpäällä oli hyvin. Yhteyttä kollektiivitasolla ei enää ole mutta yksilötasolla hyvinkin eri ihmisillä se on ja alkuperäiskansoilla.

Yhteyden voi avata uudelleen niin kansakunta kuin yksittäinen ihminenkin. Tähän tulee joskus vaade elämäntapamuutoksen myötä ja usein tähän liittyy jopa muutto maalle taikka luonnon äärelle. Takaisin kotiin.

Yhteys on ihmistä kantava, yhteys on vuorovaikutuksen välineenä myös maailmankaikkeuden energioihin, jokaisen tulisikin käydä luontoenergioissa aika ajoin, harmonisoimassa olotilaansa, luonto odottaa paluutamme, tämä palvelee hengissä säilymistä.

Luonto yhteys on meille monella tavalla elintärkeää. Saamme kaiken mitä tarvitsemme sen kautta, yhteys johdattaa meitä aina niin ravitsevan ravinnon äärelle kuin muitakin tarpeita palvellen.