Henkinen kasvu

Kantokyky

Kantokyky on monimerkityksinen asia, se on ajatuksemme laadusta ja sisällöstä kiinni miten kannamme asioita ja minkä merkityksen näille annamme ja tulkintamme. Miten itseämme rajoitamme ajattelumme kautta ja kykyämme selviytyä elämän vaikeuksista.

Kun on ongelma, niin miten katson sen niin että kantokyky sen selvittämiseen säilyy? Ongelma on usein pienempi kun näkökanta on siihen on suurempi, suhteutettuna maailmankaikkeuteen. Mikä on ongelman viesti? Laittaa ja puskea eteenpäin, se on selvä se.

Kantokyky on meissä sisäsyntyinen ominaisuus, ympäröivien ihmisten kautta lapsena se usein rajoittuu, lukkiutuu johonkin ajatukseen ja tunteeseen. Siksi tarvitsemme erilaisia elämäntapavalmentajia, terapeutteja, koutseja ym.

Me itse olemme itsemme paras valmentaja kun saamme kiinni siihen luovaan energiataajuuteen meditaation tai muun henkisen harjoituksen kautta, vastauksetkin tulevat näin kuin yllättäen mieleemme ongelma tilanteissa.