Henkinen kasvu

Ennustukset

Ennustukset tulevat ihmisen kehon ja mielen läpi, fyysisellä keholla ja aivotoiminnalla on tähän merkittävä osuus, miten asiat operoivat yhteen. Joskus näkijän keho on jopa niin herkkä, että keho viestittää etukäteen jos näky tai jopa megaluokan näky on tulossa.

Äärihädässä tai kriisitilanteissa näyt saattavat tulla herkästi itse kullekin ja oikea spontaani toiminta kyseisessä tilanteessa, tämä on kehon ja mielen luonnollista osaamista hädässä, niin kutsuttua kriisivalmiutta.

Ennustaminen on spontaania todennäköisyyksien arviointia myöskin; sääennustajat ovat tästä hyvänä esimerkkinä. Päättelykyky on osana arkipäivän ennustamista, jokainen osaa ja voi ennustaa näistä katsantokannoista katsottuna.

Ennustamista voi vaalia ja siinä määrin kehittää että on päättelykykyinen asioissa ja johdonmukainen. Henkiset lahjat käsittävät myös ennustamista ja tämä on hieman erilaista ennustamista, kyse on asiasta josta on vaikea sanoa miksi tämä toisilla on ja toisilla ei. Mielipiteitä ja tulkintoja asiaa on yhtä monta kuin on ihmistä.

Hengen lahjat puhkeavat joka jonkin ison elämäntapahtuman seurauksena, kriisin/katastrofin tai ovat syntymästä saakka ihmisellä ja henkilö on näin lapsesta saakka nähnyt hyvinkin tarkkoja ja paikkaansa pitäviä näkyjä, voidaan kutsua myös että tämä kyky, taikka taito on eräänlainen armonlahja.

Se on ihmisellä halusi hän sitä tai ei, ja se kulkee mukana koko elämän, toisille jopa rasitteena saakka. Jotkut näkijät sanovat jopa että ei ole mukavaa nähdä ihmisissä ollessaan heidän elämistään koko ajan asioita. Tästä on helppo olla myös samaa mieltä.

Ennustukset ja ennustaminen on lahja jota tulee käyttää ihmisten auttamiseen ja tällöin kyky vieläpä vahvistuu. Siunattua kesää kaikille!