Ihmissuhde

Dialogi

Dialogi on vastavuoroista puhetta, kuuntelua ja sen taitoa, kykyä kriittiseenkin arvioon ja tulkintojen varmistamiseen. Ymmärryksen varmistamiseen ja vastuuasemaan siitä olenko ymmärtänyt oikein? Tämä kyseenalaistaminen on myös näkijöille tärkeä kyky, jonka edessä olla herkkänä. Erottaa asioita toisistaan.

Lammas, Tiedonannon, Keskustella, Riita, Puhua, Röyhkeä

Dialogisuuteen pyrkivällä keskustelulla on vain voitettavaa, niin itselleni kuin toisillekin, ryhmälle ja yhteisölle. Tällä minimoidaan väärinkäsityksiä, kun uskalletaan kysyä avoimin kysymyksin myös asioita.

Tähän pääsee myös henkimaailman kanssa – dialogisuuteen – kuunnella hengen, enkelten, oppaiden taikka avaruusolentojen/tähteläisten viestejä ja puhua heidän kanssaan. Dialogi on tervehdyttävää, uudistavaa jopa parantavaa, tyytyväisyyttä lisäävää.

Tulkintojen varmistaminen on yksi sen tärkeimmistä yksityiskohdista, mitä kaikkea voikaan tapahtua mikäli ajattelemme, asennoidumme tai toimimme väärien ymmärrysten ja tulkintojen pohjalta?

Ymmärsinkö oikein että, sanoitko juuri että, aikaisemmin kerroit etdä, tarkoitatko että ja niin edelleen, tämänkaltaisilla kysymyksillä asiat varmistuvat.