Tämä hetki

Alkuperäiskansat

Alkuperäiskansat ovat lähettiläitä ja eräässä mielessä portinvartijoita, käyttäen sitä maailmankaikkeuden voimaa ja tietoisuutta, jolla elämä eletään ja tämä säilytetään tavalla, joka on harmoniassa.

Heillä on kyky ja taidot puhua hengen kielellä ja kutsua henkeä, kun apua tarvitaan, heillä on kyky ja taidot kutsua avaruuden tähteläisiä avuksi suuressa hädässä, koska ovat itse heidän sukuketjustaan tulleita taikka tuotuja.

Niin monenlaista tietoisuudentasoa edustavat ja viisautta että tänä päivänä heiltä edelleen riistetään tieto ja geenivarat kansainvälisten sopimusten kautta isojen yhtiöiden haltuun aina keksinnöt patentoitavaksi saakka.

Syystäkin alkuperäiskansat ovat varjelleet tietoaan ja taitojaan, jotka heillä on hallussaan ja yhteyksiään, sitä viisautta jota heillä on, he näkevät ihmisyyteen ja sen rakentumisen ketjuihin: ihminen on tuotu tähdistä. Tämänkin tiedon salassapitäminen on murrettu kansoja tappamalla ja heidän omaisuuttaan vahingoittamalla ja maita ryöstämällä sekä hallinnoimalla. Tapa miten toimi tehdään tänä päivänä on: sopimukset.