Ihmissuhde

Äiti

Äidin kantama työmäärä ja vastuu on Suomessa ollut aikojen saatossa kova ja tämän seuraukset ovat ylisukupolviset. Äitien toimi on usein ollut uhrautuminen omien tarpeiden kustannuksella. Tämä henki on vieläkin vallalla mutta tuleva sukupolvi muuttaa sen. Yhä enemmän tulee jäämään äideillä aikaa omalle itselleen ja henkiselle kehittymiselle, harrastuksille ja oman kehonsa ja mielensä kuuntelulle.

Tuleva ja nykyajankin teknologia mahdollistaa tämän yhä enemmän ja pienempi tuleva lapsilukumäärä perheissä. Tulee aika että ymmärretään huolehtia omasta itsestään vielä paremmin kuin aikaisemmin tieteellisenkin tiedon karttuessa erilaisesta terveyshyvästä keholle ja sielulle.

Äiti on arvokas ja jokaisena päivänä kukkien arvoinen. Äidit ovat pelastaneet jopa lapsensa hengen itsensä vaaraan asettamalla useita kertoja. Äitien aika on nyt saada omaa aikaa, sitä jossa on rauha, stressitön hetki omalle itselleen ja omat tarpeet vahvasti huomioiva elämäntapa, jossa kiitollinen mieli on läsnä.