Ufot

Aikamatkaan!

Ihmisen joka elää mahdollisimman puhtaasti todellisesta olemuksestaan käsin, totuudesta ja niin että kemialliset aineet eivät ohjaa ihmisen toimintoja voi saavuttaa yhä merkittävämmän yhteyden erilaisten ulottuvuuksien eli aikaporttien ja näiden eri olemisen muotojen kanssa. Aivan konkreettisen yhteyden.

On lukuisia eri maailmoja ja näiden lainalaisuuksia sekä olentoja. Tämä taajuudet ovat yhä lähempänä meitä ja yhteistyö näiden kanssa mahdollistuu yhä nopeammin.

MAAILMANKAIKKEUS ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ! Elämää joka voi olla hyvin erinäköistä kuin ihmisrodun.

Maapallolla on tahoja jotka eivät tahtoisi ihmisen tietävän elämästä muualla kuten NASA ja CIA. He ovat tehneet ns. mustaan budjettiinsa sisältyvä ohjelmiaan, että ihmiseltä viedään usko näihin asioihin ja pelko tulisi tilalle. Tämä ohjelma on yhä olemassa.

On erittäin tärkeää että ihminen kuuntelee myös valtavirrasta poikkeavaa mediaa ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksia näistäkin asioista tänä päivänä ja tuo rohkeasti myös omia kokemuksiaan esille ja antaa vertaistukeaan sitä tarvitseville.

Maailmankaikkeus on täynnä elämää ja ns. ufokontakti asioissa eri rotuiset olennot valitsevat ITSE kontaktihenkilönsä, jolla on tietyt ominaisuudet joita tarvitaan yhteyteen ja sen ylläpitoon. Ilmiö kulkee yleensä ylisukupolvittain.